Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

posturi-vacante-urlati.jpg

Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local Berceni, Primăria Păulești și Primăria Lapoș sunt doar câteva dintre instituțiile care au anunțat scoaterea la concurs a posturilor vacante.

Consiliul Judeţean Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, grad profesional debutant, la Direcţia Servicii şi Achiziţii Publice. Concursul are loc pe 21 martie 2017, ora 10.00, când candidații vor susține proba scrisă, iar pe 23 martie 2017, ora 10.00, este programată proba interviu. Tot la Consiliul Județean Prahova este scos un post vacat de șofer. Candidații trebuie să aibă studii medii cu diplomă de bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 4 ani și permis auto categoria B. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 februarie 2017, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor, 09 martie 2017, ora 10.00, proba scrisă și pe 13 martie 2017, ora 10.00, proba interviu.

Consiliul Local al Comunei Berceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a șase funcții publice de execuție, vacante, după cum urmează: inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane, secretariat, relații cu publicul (2 posturi), inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Starea civilă și Evidența populației, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziții publice şi investiții, inspector, clasa I, gradul profesional Asistent în cadrul Compartimentului Cadastru, fond funciar, agricultură și protecţia plantelor și inspector protecţie civilă, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de protecție civilă şi situaţii de urgenţă. Concursul are loc pe 16 martie 2017, ora 10.00, proba scrisă, data și ora interviului urmând să fie comunicate ulterior.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci funcții contractuale de execuție, vacante. Astfel sunt scoase la concurs posturile vacante de la Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta Maria”, Vălenii de Munte, respectiv un post administrator I/M – clasă salarizare de bază 15 – Centrul de Plasament, două posturi magaziner I/M – clasă salarizare dc bază 13 – Centrul de Plasament, un post îngrijitor/G – clasă salarizare de bază 12 – Centrul de Plasament și un post îngrijitor/G – clasă salarizare de bază 12 – Centrul Maternal. Calendarul de concurs este următorul: 27 februarie 2017, ora 12:00, data limită pentru depunerea dosarelor, 07 martie 2017, ora 10:00, proba scrisă și 09 martie 2017, proba interviu.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante și de secretar-şef secretar. Calendarul de concurs este următorul: 24 februarie 2017, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor, 06 martie 2017, ora 09:30: proba scrisă, 07 martie 2017, ora 09:00: proba practică și pe 07 martie 2017, ora 14:00, are loc proba interviu.

Primăria Comunei Păuleşti organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului stare civilă, resurse umane, secretariat, relaţii cu publicul al Primăriei Păuleşti. Concursul are loc pe 14 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, iar pe 16 martie 2017 este programată proba interviu.

Primăria Orașului Comarnic organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, compartiment “ Administraţie publică locală, oficiu juridic”. Concursul are loc pe 13 martie 2017, ora 11:00: proba scrisă, data și ora interviului urmând să fie comunicate ulterior. Tot la Comarnic, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv – Direcţia Financiar – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Concursul are loc pe 15 martie 2017, ora 10:00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Lapoş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții publice, vacante, de inspector, clasa I, principal – (Compartimentul asistenţă socială), de referent, clasa III, debutant – (Compartimentul financiar-contabil) și de referent, clasa III, debutant – (Compartimentul registrul agricol). Concursul este programat pe 14 martie 2017, ora 10.00, când are loc proba scrisă, iar pe 16 martie 2017, ora 10:00, are loc proba interviu.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții contractuale de execuție, vacante, respectiv de asistent medical generalist, grad principal (două posturi) și de asistent medical generalist, grad debutant (un post). 

Spitalul Orăşenesc Sinaia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical la CPU Sinaia.Calendarul de concurs este următorul: 21 februarie 2017, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 01 martie 2017, 10.00: proba scrisă, 07 martie 2017, 10.00: proba practică, iar pe 07 martie 2017, 12.00, este programată proba interviu.

Muzeul Naţional „Peleș” din Sinaia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I – (COR 931202). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale/medii, disponibilitate la program de lucru inegal, în funcţie de cerinţe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu timp liber corespunzător și capacitate deplină de exercitare a funcţiei. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07 martie 2017, ora 12:00: proba scrisă, iar pe 13 martie 2017, ora 12:00, are loc proba interviu.