Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

casa-pensii-asigurari.jpg

Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale a intrat în vigoare pe data de 27.10.2016 și se aplică până la data de 27 aprilie 2017.

În temeiul acestui act normativ, persoanele fizice pot încheia contract de asigurare sociala cu Casa Judeteană de Pensii Prahova, orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședinţa în judetul nostru, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială, nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat un stagiu de cotizare sau un stagiu asimilat stagiului de cotizare în
sistemul public de pensii și nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care
se solicită o astfel de asigurare.

Potrivit Casei de Pensii Prahova documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie, procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar și declarația pe propria-răspundere (contractual), care se completează la sediul Casei Judetene de Pensii Prahova.

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului).

Astfel, „încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare, fără a depăși data de 27.04.2017”, precizează Casa de Pensii Prahova. 

„Suma reprezentând contribuție de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuției. Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria Casei Judetene de Pensii Prahova sau în contul deschis de către instituție la Trezoreriea Statului”, mai precizează Casa de Pensii Prahova.

Până la aceasta data (azi, 1 februarie 2017), Casa Județeană de Pensii Prahova a încheiat 360 de astfel de contracte.

„Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează, ca și pana acum, prin încheierea contractului de asigurare socială în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare. În prezent, pentru aceste contracte, contribuția de asigurări sociale este de minim 247 de lei, iar numărul contractelor aflate în derulare este de peste 3.500”, mai precizează sursa citată..