poluare uzina mecanica plopeni7

Orașul Plopeni stă de mai multe luni pe o adevărată bombă ecologică din cauza apei industriale uzate provenite de la Uzina Mecanică Plopeni, depozitată necorespunzător și care a început să se infiltreze în sol, ajungând în sistemul de canalizare și ulterior în stația de epurare a Hidro Prahova. 

UPDATE Cum se numește firma care a depozitat deșeurile și reacția Gărzii de Mediu Prahova

Stația de epurare de la Plopeni este proiectată să trateze apa menajeră uzată care într-un final ajunge în pârâul Teiului din zonă și în cele din urmă în apa râulului Teleajen. Apa menajeră procesată astfel nu reprezintă niciun pericol pentru mediu.

Faptul că în sistemul de colectare a apei menajere ajunge apă industrială uzată și deșeuri periculoase este destul de grav, iar acest lucru are un impact devastator asupra mediului și asupra populației.

Potrivit informațiilor noastre, deșeurile toxice depozitate ]n incinta Uzinei Mecanice în apropierea stației de epurare conțin crom și produse petroliere, iar stația Hidro Prahova nu poate procesa aceste substanțe, care ajung să fie deversate în cele din urmă în apele curgătoare din apropiere.

Este vorba de sute de litri de deșeuri periculoase depozitate în containere de plastic, care în mod normal ar fi trebuit predate unei firme specializate în decontaminarea produselor toxice, astfel încât impactul asupra mediului să fie zero.

La Plopeni însă nu se întâmplă acest lucru și așa cum se poate observa și în imagini, apa care ajunge în stația de epurare este galbenă, din cauza substanțelor care se infiltrează în sol.

Contactat pentru un punct de vedere, directorul Uzinei Mecanice Plopeni a transmis că deșeurile fac obiectul unei anchete care este în curs de desfășurare și nu poate oferi alte detalii cu privire la acest lucru.  

Pe de altă parte Hidro Prahova a oferit un punct de vedere amplu cu privire la situația de la Plopeni, precizând totodată că Uzina Mecanică a fost chemată și în instanță pentru recuperarea de către operatorul Hidro Prahova a penalităților impuse de Secția de Gospodărire a Apelor Prahova pentru depășirea limitelor impuse de Autorizația de Gospodărire a Apelor. Redăm mai jos punctul de vedere integral al societății:

” În data de 19.09.2016, operatorul regional de apă și de canalizare Hidro Prahova SA a constatat că apele uzate evacuate de Societatea Uzina Mecanică Plopeni în rețelele publice de canalizare, respectiv în stația de epurare care deservește orașul Plopeni, au culoare maronie și miros specific cromului. În consecință, Hidro Prahova SA a informat imediat telefonic conducerea societății poluatoare despre starea de fapt. Reprezentanții UM Plopeni s-au deplasat la fața locului, au constatat poluarea, însă nu au luat nicio măsură în vederea stopării acesteia.

Practic, agenții poluatori provin din recipienții care sunt depozitați pe amplasamentul Uzinei Mecanice Plopeni în condiții improprii și care conțin deșeuri cromice și petroliere în stare de agregare lichidă. Poluarea masivă care a avut loc ieri și azi este urmarea ploilor abundente din aceste zile, apa în exces, depozitarea necorespunzătoare și deteriorarea recipienților de stocare ducând la revărsarea deșeurilor cromice și petroliere pe drumul și pe terenul unde este situată stația de epurare Plopeni.

Prelevarea de probe pentru apele uzate care au ajuns în SEAU Plopeni, în punctul cămin intrare ape uzate de la UM Plopeni, făcută de reprezentanții Hidro Prahova SA, în data de 19.09.2016, au indicat o concentrație a cromului mai mare de 800 mg/l, valori foarte mari față de maximele impuse prin legislația în vigoare (Anexa 2 NTPA 002, HG 188/2002 actualizată), poluarea cu orice tip de substante periculoase/deseuri chimice este sancționată extrem de sever.

Poluarea cu deșeuri cromice și petroliere, evacuate de catre UM Plopeni în rețelele publice de canalizare administrate de Hidro Prahova SA, a început în luna februarie a anului 2016, motiv pentru care operatorul regional a purtat o corespondență continuă cu UM Plopeni, în care s-au solicitat constant măsuri în vederea eliminarii deversării de substanțe periculoase și deșeuri chimice. Mai mult OR a informat Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova despre această situație și a urmărit și monitorizat cu frecvență constantă încărcările apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare administrate si exploatate de OR.

Operatorul regional a solicitat societății Uzina Mecanică Plopeni să aplice toate măsurile necesare pentru a identifica și elimina sursa de poluare, cât mai rapid, cu atât mai mult cu cât OR are în execuție lucrări de reabilitare și modernizare a stației de epurare, prin proiectul Programul Operațional Sectorial de Mediu.

De asemenea, Hidro Prahova SA a chemat în instanță SC Uzina Mecanică Plopeni SA, pentru ca să poată recupera de la poluator penalitățile pe care Secția de Gospodărire a Apelor Prahova le-a aplicat OR pentru depășirea limitelor impuse prin Autorizația de Gospodarire a Apelor – act de reglementare care permite OR să presteze servicii de canalizare și epurare. Totodată, prin chemarea poluatorului în fața instanței Hidro Prahova SA urmărește și obligarea poluatorului, prin hotarare judecătorească, să curețe și să ecologizeze terenul unde sunt depozitate deșeurile cromice și petroliere.”

poluare-uzina-mecanica-plopeni1

poluare-uzina-mecanica-plopeni3

poluare-uzina-mecanica-plopeni4

poluare-uzina-mecanica-plopeni7

poluare-uzina-mecanica-plopeni9

poluare-uzina-mecanica-plopeni14

poluare-uzina-mecanica-plopeni19

poluare-uzina-mecanica-plopeni21

poluare-uzina-mecanica-plopeni25

poluare-uzina-mecanica-plopeni27

poluare-uzina-mecanica-plopeni31

poluare-uzina-mecanica-plopeni32

poluare-uzina-mecanica-plopeni39