Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

anaf-control.jpg

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) îşi schimbă abordarea acţiunilor de control fiscal, care se va face exclusiv în raport de rezultatele obţinute în urma unei ample analize de risc.

 

"În eventualitatea în care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordanţe între datele raportate de contribuabili şi cele deţinute de administraţia fiscală, contribuabilii încadraţi în categoria de risc fiscal mare vor face în viitorul imediat obiectul unor controale fiscale", se arată într-un comunicat al Agenţiei.

Astfel, începând cu luna aprilie, vor fi iniţiate acţiuni de control fiscal dedicate verificării legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată şi în special a impozitul pe profit aferent anului 2016,  pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii şi mici, din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel financiar-bancar, pentru care termenul de depunere a Declaraţiei 101 privind impozitul pe profit datorat pe anul 2016, este data de 27 martie 2017.