Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

3-cadastru-740x360.jpg

Primăria Blejoi vine în sprijinul proprietarilor care nu şi-au intabulat proprietăţile.

 

Primăria Blejoi a început înregistrarea terenurilor aflate în extravilanul comunei în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Acțiunea este gratuită pentru proprietari, fondurile urmând să fie puse la dispoziţie de OCPI.

În prima etapă, vor beneficia de înscriere gratuită în cartea funciară 70 de proprietari din sectoarele 4 şi 5 - Tarlaua 33, cunoscută ca Valea Babei, şi aproape 300 de proprietari din sectorul 8 - Tarlaua 2 (Lagăr 1,2,3,4 şi 5). Potrivit Info Blejoi, cei care deţin terenuri în aceste zone vor fi informaţi despre zilele în care trebuie să se prezinte la Primărie pentru începerea demersurilor. Proprietarii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente (în original): cartea de identitate, titlul de proprietate, procesul verbal de punere în posesie, adeverinţa de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, sentnţa civilă sau hotărârile judecătoreşti definitve, cu rapoartele de expertiză tehnică (dacă există), certificatul de moştenitor.

 

 

Mai mult detalii se obțin de la sediul Primăriei Blejoi.