Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

WhatsApp Image 2017-02-03 at 11.04.33.jpeg

După două zile de la eliminarea timbrului de mediu, cozile la Serviciul de Înmatriculare Prahova sunt la uriașe. 

 

Oamenii susțin că au venit de la primele ore ale dimineții pentru a lua bonuri de ordine ca să-și înmatriculeze mașinile, majoritatea neavând timbrul de mediu plătit.

În zona sediului IJP Prahova, unde șoferii și-au parcat mașinile, se circulă dirijat.

 

WhatsApp Image 2017-02-03 at 11.04.30 (1).jpeg

WhatsApp Image 2017-02-03 at 11.04.30.jpeg

WhatsApp Image 2017-02-03 at 11.05.41.jpeg

Lista Documentelor necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziționat din România și este înmatriculat în București sau în alt județ (sursa:rtv.net)

a) Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare (descarcă)

b) Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent); Fişă înmatriculare (descarcă)

c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

d) Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;

e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;

g) Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate;

i) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

j) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;

k) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare. Se poate achita la CEC;

l) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;

m) Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

n) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie (descarcă)

o) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.