Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

castrhu.jpg

Castrul de la Mălăiești este unul dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Prahova, aici urmând să fie derulate lucrări pentru punerea în valoare a întregii suprafețe unde sunt amplasate băile romane.

Autoritățile locale speră că în acest an vor reuși să atragă finanțare europeană pentru ca șantierul arheologic de la Mălăiești să fie pus în valoare.

 

Citește și: Exproprieri pentru Băile Romane de la Mălăiești

Prin adresa Direcţiei Generale Tehnice şi Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Prahova, se solicită Consiliului Județean Prahova constituirea unei comisii pentru cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice de interes local pentru terenul proprietate particulară, situat în comuna Dumbrăveşti, sat Sfârlenca, unde au fost descoperite  o serie de vestigii arheologice.

Terenul care urmează să fie expropriat este în suprafață de 8885 mp iar aici au fost descoperite Băile Romane. Terenul unde au fost făcute descoperiri arheologice este proprietatea privată a patru locuitori din Dumbrăvești.

Din dosarul de cercetare prealabilă întocmit de Direcţia Generală Tehnică şi Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Prahova se constată că pentru realizarea lucrărilor de împrejmuire şi punere în valoare a „Băilor Romane”este necesară exproprierea terenului aferent acestora, în suprafaţă de 8885 mp. Valoarea estimată a lucrărilor este de 118550,57 lei, din care 53247,82 lei pentru realizarea exproprierii şi 65302,75 lei pentru realizarea împrejmuirii Exproprierea de imobile se poate face numai pentru cauză de utilitate publică. Declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în documentaţiile urbanistice sau de amenajarea teritoriului , aprobate comisiei: Din această comisie ar urma să favă parte Vasile Pătraşcu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova; care ar urma să aibă rol de președinte al comisiei, iar membrii sunt propuși Petruş State, viceprimar al comunei Dumbrăveşti, precum și Gheorghe Georgel Alionte, consilier local al oraşului Slănic. Oraşul Slănic a fost identificat ca fiind interesat de aceste lucrări întrucât este o staţiune turistică de interes naţional, cu numeroase monumente istorice, situată în apropierea comunei Dumbrăveşti. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către structura Arhitect Şef din cadrul Consiliului Judeţean Prahova. 

„Conform prevederilor art.10, al.3 din Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare s-a obținut avizul prealabil al Ministerului Culturii pentru această documentație, necesar demarării lucrărilor comisiei de declarare a utilității publice. Având în vedere importanța obiectivului menționat, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat”, se arată într-un raport de specialitate al Consiliului Județean Prahova.