Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

sediu-assc-ploiesti.jpg

Imobilul este situat pe strada Poștei din Ploiești și figurează ca monument istoric de valoare locală. Imobilul a fost construit în anul 1853 și reconstruit la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Clădirea prezintă semne avansate de degradare, necesitând lucrări de consolidare a fundației, tencuieli, înlocuirea acoperișului și alte lucrări de refacere a decorațiunilor de pe fațade.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a avut în administrare imobilul iar în anul 2014 a încheiat un contract de proiectare având ca obiectiv “Restaurarea și consolidarea sediului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, str. Poștei nr. 6, Ploiești”. În baza contractului a fost realizată expertiza tehnică a clădirii și a fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții.

Conform documentației se propune repararea acoperișului actual care are învelitoarea din tablă distrusă și șarpantă dislocată. 

Totodată se propune realizarea de termoizolație din vată bazaltică dispusă între două folii cu rol de barieră de vapori, refăcându-se și dușumeaua oarbă din pod din scânduri de rășinoase.Proiectul prevede și lucrări de refacere a tâmplăriei interioare, a tencuielii, precum și recompartimentare pentru asigurarea grupurilor sanitare, conform normelor în vigoare. Fațadele vor fi refăcute în conformitate cu stilul neoclasic în care a fost realizată clădirea, dovada fiind existența porticului de pe fațada sudică, cu colonadele de factură ionică. Proiectul prevede și înlocuirea instalațiilor de încălzire, instalațiilor sanitare și instalațiilor electrice.

Valoarea totală, fără TVA, a lucrărilor este estimată la 1.829.530,00 lei, respectiv 413.920 euro. Proiectul se hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici se va afla pe ordinea de zi a ședinței de luni, 27 februarie. 

 

În prezent, activitatea Administrației Serviciilor Social Comunitare Ploiești s-a mutat în fostul sediu Petrom.