Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

posturi vacante primarii

Mai multe administrații locale au scos la concurs posturi vacante. Primăria Ploiești face angajări la noul Cămin de Bătrâni. La Urlați este scos la concurs postul de administrator public.

Astfel, Primăria Secăria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție, vacante. Este vorba despre un post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal, ID 214563 – atribuţii urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii şi cadastru și de un post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal, ID 214560 – atribuţii contabilitate. Concursul are loc pe 20 februarie 2017, ora 10.00/11.30, când este programată proba scrisă, iar pe 22 februarie 2017, ora 10:00/10.30 are loc proba interviu.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din cadrul Primăriei organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime minimă de 9 ani, în specializarea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Concursul se va organiza pe 22 februarie 2017, ora 09.30, proba scrisă, iar pe 24 februarie 2017, ora 09.30, proba interviu. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești mai organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii contractuale de execuție, vacante, din cadrul Căminului de Bătrâni. Astfel, se organizează concurs pentru trei posturi de infirmieră și pentru un post de asistent social. Concursul va fi organizat după următorul calendar: 01 februarie 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 14 februarie 2017, ora 09.30 - proba scrisă, iar pe 16 februarie 2017, ora 09.30 are loc proba interviu/practică.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpina, judeţul Prahova. Concursul se va organiza pe 20 februarie 2017, ora 10.00, când este programată proba scrisă, data și ora interviului urmând să fie comunicate ulterior.

Primăria Breaza organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție, vacante. Astfel, sunt scoase la concurs posturile de inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol şi Cadastru și de inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul Financiar Contabil – Compartimentul Cheltuieli. Candidații pentru postul de inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol şi Cadastru trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: arhitectură, urbanism, ingineria civilă, ingineria geodezică, horticultura, calculatoare şi tehnologia informaţiilor;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani, precum și cunoştinţe operare calculator dovedite prin atestat, fără testarea cunoştinţelor. Pentru postul de inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul Financiar Contabil – Compartimentul Cheltuieli, candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: economic, finanţe, contabilitate, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani și cunoştinţe operare calculator dovedite prin atestat, fără testarea cunoştinţelor. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 februarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă și pe 22 februarie 2017, ora 14.00 - proba interviu.

Primăria Bănești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de consilier, grad profesional II la Compartimentul Registratură, arhivă și de muncitor calificat la Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat, Administrativ. Concursul este organizat pe 09 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 14 februarie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu.

Primăria Urlați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante de administrator public. Concursul are loc pe data de 09 februarie 2017, ora 10.00, când este programată proba scrisă, iar pe 13 februarie 2017, ora 14.00,  proare loc proba interviu.

Primăria Sinaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci funcții publice de execuție, vacante. Este vorba despre posturile de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul de investiţii, patrimoniu şi protecţie civilă, inspector, clasa I, grad profesional principal – Departamentul Politici Publice – 2 posturi, inspector, clasa I, grad profesional principal – Direcţia Poliţiei Locale – monitorizare şi control și de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Direcţia Poliţiei Locale – monitorizare şi control. Concursul este programat pe 16 februarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă, iar pe 20 februarie 2017, ora 11.00, are loc proba interviu.

Primăria Comarnic organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Autoritate tutelară si protecţie socială. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, precum și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 februarie 2017, ora 11:00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.