Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

bani taxe

Aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul județului Prahova a venit la pachet cu noi reglementări în domeniul taxelor speciale. Cele mai mari diferențe cu privire la taxele speciale se înregistrează la capitolul oficierii căsătoriilor sau în cazul divorțului administrativ. La Sinaia se percepe taxă pentru artificii, iar la Breaza pentru „activități de coșerit”.

Cele mai multe consilii locale din Prahova au menținut nivelul taxelor și impozitelor locale în ceea ce privește construcțiile și terenurile, cu mici excepții.

La Ploiești de exemplu, taxele și impozitele locale pentru construcții și terenuri s-au redus cu 10%.

Citește și: Cât este impozitul pe garsoniere și apartamente la Ploiești în 2017

La capitolul taxe speciale, avem câteva excepții. De exemplu, la Mizil, a fost menținută taxa pentru căsătorie de 100 de lei, în cazul în care oficierea are loc în zilele de luni, miercuri și vineri, în timpul programului de lucru, între orele 08.30 - 16.00, și de 150 de lei pentru ziua de sâmbătă, între orele 14.00 - 18.00, dar a apărut taxa de 250 de lei, pentru oficierea cununiei duminica, între orele 10.00 - 12.00, dar și taxa de 400 de lei, dacă oficierea căsătoriei are loc în afara sediului Primăriei. Totodată, a apărut taxa de 250 de lei, pentru cuplurile care nu au domiciliul sau reședința în localitate. Tot la Mizil, taxa de divorț pe cale administrativă, în fața ofițerului de stare civilă, este de 600 de lei.

La Sinaia însă este instituită taxă pentru focurile de artificii, în cuantum de 1.000 de lei. Tot la Sinaia taxa pentru oficierea căsătoriei este de numai 50 de lei, iar în cazul în care oficierea căsătoriei are loc la Casino Sinaia, taxa pentru cuplurile din localitate este de 100 de lei, iar pentru cuplurile care nu au domiciliul și reședința în localitate este de 1.000 de lei. Totodată, având în vedere că orașul are rang de stațiune, aici au fost stabilite alte două taxe speciale: taxa de salvamont, de șase lei/persoană, pentru persoanele care se cazează într-o unitate de cazare din Sinaia, și taxa de promovare turistică, de 2,5% din valoarea tarifului de cazare exclusiv TVA. 

La Vălenii de Munte taxele și impozitele locale se vor menține în 2017 la același nivel ca în 2016 pentru construcții și terenuri. Atenție, însă! Aici, taxa pentru furnizarea de copii xerox, alb - negru, de pe planurile de amplasament și delimitarea terenurilor costă 55 de lei/planșă pentru format A4 și de 80 de lei, pentru format A3/planșă. De menționat este faptul că la Vălenii de Munte taxa pentru oficierea căsătoriei este de numai 50 de lei, iar taxa pentru divorț pe cale administrativă este de 500 de lei. 

La Breaza, taxa de căsătorie este de numai 10 lei, în cazul în care oficierea are loc în timpul săptămânii și este de 80 de lei, în zilele de sâmbătă, și de 100 de lei în zilele de duminică. Aici există însă taxa pentru „coșerit” și pentru transport autospecială PSI. Astfel, pentru transport de apă taxa este de 200 de lei, iar pentru desfundarea coșului de fum se percepe 30 de lei/coș de fum pentru persoanele fizice și de 60 de lei/coș de fum pentru persoanele juridice, fiind stabilite taxe și pentru eliberarea dovezii de „coșerit”, dar și pentru curățarea coșurilor de fum.

Trebuie precizat că o serie de taxe au fost eliminate, ca urmare a apariției Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care a fost abrogată și Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, începând cu data de 01 februarie 2017, au fost eliminate taxele extrajudiciare de timbru prevăzute  în Anexa nr.1 litera h) tabelul 20 din  HCL 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Lista taxelor eliminate:

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice:
- certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animale de peste 2 ani -5 lei .
- înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului -15 lei.

II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit :
- preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani -5 lei ;
- eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei.

III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere :
- obţinerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1, B+E – 6 lei ;
- obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv – 28 lei ;
- Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoria B, B1, B+E – 84 lei.
- Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe:
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv – 60 lei ;
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei.
- Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei.
- Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor -414 lei.

IV Taxa pentru furnizare date :
- Inregistrarea cererilor persoane fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare- 5 lei.

V. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
- Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere -15 lei.