Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

autobuze firme transport ploiesti scutire impozit

Un nou proiect de hotărâre de Consiliu Local, care se află deja în dezbatere, vizează scutirea de impozit pentru mijloacele auto pentru 13 firme de transport. SC Transport Călători Ploiești figurează pe listă, cu o scutire de aproape 40.000 de euro.

Dacă proiectul va fi aprobat la Ploiești, firmele de transport vor fi scutite de plata impozitului pentru mijloacele auto. Pe lista firmelor care au depus cerere la Primăria Ploiești, în acest sens, figurează firmele SC Licrif Impex SRL, facilitatea constând în scutirea de la plată a sumei de 5.952, reprezentând impozit pe mijloacele de transport, SC Atomic Impex SRL (2.952 lei), SC Betels SRL (4.776 lei), SC Peedes Trans SRL (4.608 lei), SC Raj&Co SRL (2.472 lei), SC Marin Stelian Transport Internațional Marfă și Persoane SRL (5.892 lei), SC Dan Sepsi SRL (37.704 lei), SC Bion Tour SRL (312 lei), SC Darco Impex SRL (1.392 lei), SC Nils SRL (4.944 lei), SC Victoria Ovidiu SRL (4.320 lei), SC Elbous Tour SRL (9.384 lei). 

De cea mai mare scutire va beneficia, dacă proiectul va fi aprobat, SC Transport Călători Express, scutirea de la plată fiind de 171.552 lei.

Potrivit art.469 alin.(1) lit.g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitați, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

Iată proiectul de hotărâre aflat în dezbatere.

Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 11 (unsprezece) mijloace de transport deţinute de către SC LICRIF IMPEX SRL - cod fiscal 15038852 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 5.952 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.2. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 4 (patru) mijloace de transport deţinute de către SC ATOMIC IMPEX SRL - cod fiscal 6611127 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.952 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.3. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 4 (patru) mijloace de transport deţinute de către SC BETELS SRL - cod fiscal 11938649 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 4.776 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.4. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 10(zece) mijloace de transport deţinute de către SC PEEDES TRANS SRL - cod fiscal 14888294 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 4.608 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.5. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 9 mijloace de transport deţinute de către SC RAJ&CO SRL - cod fiscal 4798650 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 2.472 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.6. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 6 (șase) mijloace de transport deţinute de către deţinute de către SC MARIN STELIAN TRANSPORT INTERNAȚIONAL MARFĂ ȘI PERSOANE SRL - cod fiscal 6696891- pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 5.892 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.7. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 58 mijloace de transport deţinute de către SC DAN SEPSI SRL - cod fiscal 6088703 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 37.704 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.8. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, pentru un mijloc de transport deţinut de către SC BION TOUR SRL - cod fiscal 15012640 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 312 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.9. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, pentru un număr de 2(două) mijloace de transport deţinute de către SC DARCO IMPEX SRL - cod fiscal 4211817 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 1.392 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.10. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport pentru un număr de 8(opt) mijloace de transport deţinute de către SC NILS SRL - cod fiscal 3432003 – pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 4.944 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.11. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public local de persoane în municipiul Ploieşti, pentru un număr de 183 (o sută opzeci și nouă) mijloace de transport deţinute de către SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS SA - cod fiscal 1355770 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 171.552 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.12. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 5(cinci) mijloace de transport deţinute de către deţinute de către SC VICTORIA OVIDIU SRL - cod fiscal 1344231- pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 4.320 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.13. Ia act de scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, şi care sunt înscrise pe licenţele de traseu, respectiv în anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, pentru un număr de 21 mijloace de transport deţinute de către SC ELBUS TOUR SRL - cod fiscal 14218979 –pentru perioada ianuarie-decembrie 2017.
Facilitatea acordată constă în scutire de la plata sumei de 9.384 lei reprezentând impozit pe mijloace de transport.

Art.14. Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.15. Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunostinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieşti, astăzi.............

Preşedinte de sedinţă Contrasemneaza Secretar,
Anabell Olimpia Măntoiu