Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

posturi vacante prahova primarii

Mai multe primării din Prahova au scos la concurs posturi vacante. Primăria Ploiești, de exemplu, are scos la concurs postul de arhitect șef.

Primăria Băicoi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: referent (2 posturi), administrator și muncitor calificat cu atribuţii de zugrav. Concursul se va desfășura după următorul calendar: 13 ianuarie 2017, ora 14.00 - termenul limită de depunere a dosarului, 23 ianuarie 2017, ora 10:00 - proba scrisă, 25 ianuarie 2017, ora 10:00 - proba interviu.

Primăria Municipiului Câmpina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Programe de Finanţare, Relaţii Internaţionale şi Protocol. Candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent in domeniul fundamental de ierarhizare știinţe inginereşti, vechime de minimum 9 ani în specialitatea studiilor, capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare, să nu fie condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau concediat din motive disciplinare în ultimii 7 ani, nu a desfăşurat poliţie politică. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisă și 01 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ariceştii Rahtivani. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani, să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I, dar și să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comuna Puchenii Mari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier clasa I, grad profesional asistent – Biroul urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru, agricultură, achiziţii publice, fonduri europene. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu licenţă sau echivalentă, vechime 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2017, ora 14:00: proba scrisă și 31 ianuarie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Ploieşti. Concursul se va organiza pe 02 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.